Vážení klienti,
věnujte pozornost následujícímu oznámení. Prosíme o jejich dodržování. Moc děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.
🎯Informace ke změnám v mimořádných opatřeních Covid 19 od 1.11.2021.
Co se změní od 1.11.2021?
👉Délka platnosti PCR testu bude 72 hodin
👉Délka platnosti antigenního testu bude 24 hodin
👉Děti se nemusí prokazovat splněním podmínek do věku 12 let
👉Ostatní povinnosti zůstávají stejné jako dosud
🎯Shrnutí povinností provozovatelů provozoven kosmetických salonů, kadeřnictví, manikúr, pedikúr, masáží, solárií, porušování integrity kůže atd. od 1.11.2021
👉platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest (respirátorů a obdobných) obsluhy i zákazníka (ochranu lze sundat při ošetření krku a obličeje po dobu nezbytnou k provedení služby)
👉povinnost maximálně 1 zákazníka na 10 metrů čtverečních prodejní plochy, výjimku u provozoven menších (do 10 metrů čtverečních) je doprovod do 15 let věku nebo doprovázející osoba ZTP, u provozoven větších (od 10 metrů čtverečních) je výjimka na dítě mladší 12 let jako doprovod
👉provozovatel musí aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovaly méně než 1,5 metry od sebe (včetně čekací zóny) a musí zajistit mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby, minimálně 1,5 metru rozestup
👉povinnost umístit dezinfekční prostředky pro zákazníky u často dotýkaných předmětů (kliky atd.)
👉povinnost umístit INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ v provozovně o režimových opatřeních
📌Služby bude nadále možno poskytovat pouze zákazníkovi, který splní jednu z podmínek 👉provozovatel tedy musí kontrolovat splnění jedné z podmínek a pokud zákazník neprokáže splnění, tak mu nelze službu poskytnout – provozovatel je povinen vyžadovat při vstupu jeden z těchto dokumentů nebo může umožnit zákazníkovi provedení samotestu při vstupu do provozovny:
👉osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR test- prokáže se potvrzením z odběrové laboratoře
👉osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami antigenní test – prokáže se potvrzením odběrové laboratoře
👉osoba byla naočkována proti Covid 19, a to tak, že po aplikaci
poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní – prokazuje se certifikátem EU
👉osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní – prokazuje se potvrzením od lékaře nebo potvrzením o prvním pozitivním testu
👉osoba si může provést samotest u vstupu do provozovny nebo prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb
✍Uvedené podmínky se nevztahují na děti do 12 let, ty se prokazovat nemusí.
📍Evidence zákazníků není vyžadována
📍Testování obsluhy není vyžadováno

Datum: 1. 11. 2021,  Autor: Zpět
Zavolejte nám!